Kontakt

Salatech

Na Vrátkach 16

841 01

Bratislava

Telefón: 0903726609

email: info@salatech.sk

 

 

Fakturačné údaje:

Ľubomír Šalátek

M. Sch. Trnavského 22

841 01 Bratislava 42

IČO 446 53 921
IČ DPH SK1080361645

č. živnostenského registra 110-184802

bankove spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 2623182268/1100

zapísaný v ŽR OÚ Bratislava č. OŽP-110-184802
pod číslom OŽP-A/2009/07391-14